Safirs kull nu 1v gamla


Safir o Cherokee

Nu är tjejerna dräktiga

Safir beräknas med sin nedkomst i slutet av v 47 :)
Cherokee i slutet av v 48 :)

RSS 2.0